Pockande, lockande - glödande, dödande.

Kampanjfilmen som vi gjorde åt Cancerfonden våren 2015.

Med filmen ”Pockande, lockande – glödande, dödande” vill Cancerfonden uppmärksamma det starka sambandet mellan exponering av tobak och tobaksrökning.
I dag marknadsförs cigaretter i upplysta och iögonfallande power walls hos de flesta små och mellanstora dagligvaruhandlare i Sverige.