Vinjett och visionsfilm åt bokförlaget EBBookz

Vi animerar just nu en vinjett och visionsfilm åt bokförlaget EBBookz. http://ebbookz.se Filmen kommer att visas under bokmässan i Göteborg i september och kommer även att finnas på bokförlagets hemsida. 

Vi har tecknat och färglagt med akvarell och animerar det hela i cut-out.